Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Logement Hartsuiker, Pesserstraat 24, 7901 LC Hoogeveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Logement Hartsuiker verwerkt persoonsgegevens die zijn verstrekt door gebruikers van het appartement en/of van wie deze gegevens aan ons verstrekt:

Contactgegevens

Naam, telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van boekingen en betalingen. Logement Hartsuiker bewaart deze niet langer dan strikt noodzakelijk om dit doel te realiseren.

Bewaartermijn

Voor standaard persoonsgegevens is de fiscale bewaartermijn max. 7 jaar.

Gegevens delen met derden

Logement Hartsuiker verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er is een overeenkomst met de boekhouder die de gegevens in onze opdracht verwerkt. Deze overeenkomst heeft eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Logement Hartsuiker blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere gast heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen met inachtneming van de bewaartermijn. Gasten hebben ook het recht hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Logement Hartsuiker.

Beveiliging

Logement Hartsuiker heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens zijn beveiligd met SSL, waardoor ze niet door anderen onderschept kunnen worden.

Vragen

Neem voor vragen n.a.v. deze verklaring contact op met de functionaris gegevensbescherming van Logement Hartsuiker. Zie daarvoor de contactpagina.

Links

Op deze website staan links naar andere websites die buiten de invloed van Logement Hartsuiker-domein liggen. De links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site.

Logement Hartsuiker is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van die websites, noch voor de privacybescherming op die sites.