Op dinsdag 11 september 1883 om 21.00 uur - het was al donker - stapte in Hoogeveen een man uit de trein, die de gemoederen nog lang zou bezighouden: Vincent van Gogh. Waarschijnlijk kwam hij op het station in contact met Albertus Hartsuiker, spoorwegarbeider, die hem in zijn logement onderdak en de kost aanbood voor een gulden per dag.

Zo begint een uitgebreid onderzoeksverslag van streekhistoricus Albert Metselaar met de titel: 'Waar woonde Vincent van Gogh in Hoogeveen?'. Metselaar deed dit onderzoek omdat er in 1998 een felle discussie was ontbrand over de juiste verblijfplaats van Vincent van Gogh:  Toldijk (nu Pesserstraat) of Grote Kerkstraat. De strijd haalde zelfs de landelijke pers.

Omdat de discussie nog steeds geen bevredigend antwoord had opgeleverd, hield Metselaar in 2001 alle bewijzen en argumenten nogmaals tegen het licht. Op basis daarvan kwam hij - maar inmiddels ook andere historici, het Drents museum, het Drents Landschap en andere betrokken organisaties - tot de conclusie dat Van Gogh in 1883 in het logement aan de Pesserstraat onderdak had gekregen.

Meer informatie over Vincent in Drenthe